Kadry i Płace

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej:

Prowadzenie  akt osobowych,
Obsługa umów o pracę, zleceń, o dzieło i umów akordowych
Sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika,
Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
Przygotowanie miesięcznej listy płac,  
Kalkulację kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT 11, PIT4R
 

Sporządzanie deklaracji ZUS,

Elektroniczną teletransmisję danych do ZUS ,US i PFRON,
Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.
Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
Przygotowanie Regulaminów Pracy i Wynagradzania,
Doradztwo w zakresie planowania systemu pracy
Przeglądy typu compliance;
Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;
Współpracujemy z firmą która świadczy kompleksowe usługi BHP
Przygotowanie i przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych

Płace

naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
naliczanie składek ZUS i podatków
sporządzanie list płac oraz pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników
przygotowywanie przelewów w formie uzgodnionej z Klientem
wykonywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i podatków
sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń w formie elektronicznej
sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11
sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R
sporządzanie deklaracji PFRON
sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
współpraca z organami kontroli

Kadry

administrowanie teczkami osobowymi
przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji


nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczaniem czasu pracy
sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
przygotowywanie raportów kadrowych