Outsourcing kadrowo-płacowy 24fk.pl

Proponujemy równiez rozszerzenie współpracy o moduł zarządzania kadrami i płacami, w szczególności dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w których utrzymanie działu związanego z kadrami i płacami często wiąże się z dużymi kosztami, a także umożliwia skalowanie tego działu, w zależności od zapotrzebowania. 

Zredukuj koszty
Stawiamy na przejrzystość kosztów obsługi outsourcingowej, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych m.in. z:
Infrastrukturą IT konieczną do zainstalowania oraz utrzymania oprogramowania HR.
Zakupem i utrzymaniem bazy danych.
Utrzymaniem i administrowaniem oprogramowaniem HR.
Ograniczeniem kosztów związanych z zapewnieniem miejsca pracy i wyposażenia specjalistów, czy administratorów.